FANDOM


Bezpieczne Edytuj

Wszystkie obiekty oznaczone jako bezpieczne są niewiele więcej niż ciekawostką dla naukowców SCP; są jednak na tyle anomalne, by przechowywała je fundacja. Kontakt z obiektem oznaczonym jako bezpieczny jest dozwolony dla całości personelu, niezależnie od poziomu uprawnień. Jest to także jedyna klasa obiektów, do których (w kontrolowanych warunkach) mogą uzyskać dostęp osoby z poziomem uprawnień O5-x.

Należy mieć na względzie to, że przedmioty oznaczone jako bezpieczne nie są zupełnie nieszkodliwe: samochód lub karabin AK-47 zostałyby oznaczone jako bezpieczne, a mogą zostać wykorzystane do zabicia ludzi. Jednak działanie takich obiektów jest w pełni zrozumiane i znane są procedury, które gwarantują bezpieczeństwo interakcji z takimi obiektami.

Euclid Edytuj

Klasa Euclid przydzielana jest obiektom, których sposób działania nie jest zrozumiany. W przeciwieństwie do obiektów bezpiecznych, ich procedury przechowywania nie są stuprocentowo pewne: może to być spowodowane nieprzestrzeganiem przez nich praw fizyki lub skrajnie zmienną reakcją na bodźce. Zazwyczaj obiekty typu Euclid mogą zostać zdegradowane do klasy bezpiecznych po poznaniu sposobu ich działania.

Ta klasa niekoniecznie oznacza, że dany obiekt stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, są one jednak nieprzewidywalne. Przykładem obiektu klasy Euclid może być dzikie zwierzę, którego reakcji na bodźce nie można bezbłędnie przewidzieć.

Keter Edytuj

Najwyższa klasa bezpieczeństwa obiektów obejmuje elementy groźne dla życia i sprawiające duże problemy w kontrolowaniu ich; do bezpośredniego kontaktu dopuszcza się zazwyczaj jedynie personel klasy D. Do klasy Keter należą dwa rodzaje przedmiotów: te, których kontrolowanie daje wielką wartość strategiczną oraz te, które uważa się za niezniszczalne ze względu na ich naturę. W każdym z przypadków, obiekt taki musi zostać przetrzymany do czasu, gdy uda się go zreplikować w kontrolowanych warunkach lub ustalona zostanie metoda całkowitej jego destrukcji.

Zneutralizowany Edytuj

Każdy obiekt, który został zniszczony lub pozbawiony właściwości. Obiekty te opatrzone są także informacją, jakiej klasy były przed neutralizacją.

Rozbrojony Edytuj

Obiekt, który nie tylko został zneutralizowany, ale też fundacja zaprzecza jego istnieniu.

Anomalny Edytuj

Każdy obiekt, który Fundacja uznała za niewymagający kolejnych badań ani aplikacji specjalnych czynności przechowawczych. Niektóre obiekty z tej kategorii można znaleźć w Dzienniku Anomalnych Obiektów. Uwaga: żaden obiekt zaklasyfikowany do jednej z kategorii SCP nie może należeć do tej kategorii, ale niektóre aktualne obiekty SCP mogły wcześniej do niej należeć.

Secure, Contain, Protect
Napisany poniżej artykuł dotyczy fundacji SCP. Jeśli chcesz odwiedzić polską wiki na temat fundacji SCP, kliknij.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki