FANDOM


Standardowe poziomy Edytuj

Poziom 0 - standardowy personel operacyjny; ten poziom nie uprawnia do kontaktu z żadnym obiektem SCP; złamanie tego przepisu skutkuje bezwarunkową likwidacją personelu.

Poziom 1 - standardowy poziom osób odpowiedzialnych za utrzymanie obiektu; zazwyczaj podawany z numerem obiektu, do którego osoba ma upoważnienie, np. 1/173.

Poziom 2 - poziom osób nadzorujących obiekt SCP; podany jest numer obiektu z upoważnieniem, w przypadku kilku obiektów rozdzielone są pauzami, np. 2/173-423-847.

Poziom 3 - całość personelu ochrony dowolnej lokacji obiektów SCP musi posiadać ten poziom uprawnień; pozwala na kontakt ze wszystkimi obiektami o poziomie niższym niż Keter.

Poziom 4 - zarząd; pozwala na kontakt ze wszystkimi obiektami o klasyfikacji niższej niż Keter.

Poziom 5 - najwyższy poziom uprawnień, większość osób to Nadzorcy; niezbędny do pracy z obiektami klasy Keter.

Uprawnienia niestandardowe Edytuj

D - personel klasy D jest przeznaczony do działania z obiektami klasy Keter. Osoby klasy D nie mogą kontaktować się z osobami przydzielonymi do innego obiektu SCP. Personel klasy D rekrutuje się spośród więźniów; preferowane są osoby skazane na śmierć lub dożywocie; w razie konieczności zezwala się na rekrutację spośród niewinnych lub odbywających lżejsze kary. Całość personelu klasy D jest likwidowana pierwszego dnia każdego miesiąca i zastępowana przez nowy personel. Kontakt z personelem klasy D jest dozwolony tylko przez interkom. Każdy członek klasy D przynajmniej raz dziennie, o godzinie 18 podlega badaniu wariografem. W przypadku jakichkolwiek problemów, zaleca się likwidację całości personelu klasy D i personelu SCP mającego z nim bezpośredni.

5 - tymczasowy poziom (np. E1) personelu przydzielany do pracy z obiektem SCP, który został odkryty, ale jest jeszcze niekontrolowany i niezabezpieczony. Personel E pracuje przy wprowadzeniu procedur SCP. Kiedy obiekt zostanie zabezpieczony, poziom uprawnień zostaje zmieniony na zwykły poziom uprawnień SCP bez litery E.

O5X - poziom nadzorcy przyznawany jedynie zarządowi fundacji SCP; x oznacza liczbę od 1 do 13. Personel O5 posiada dostęp do wszystkich danych dotyczących wszystkich obiektów, jednak nie ma uprawnień do kontaktu z żadnym obiektem ani prawa do przebywania na terenie budynków, gdzie znajduje się którykolwiek z obiektów pod żadnym warunkiem.

Secure, Contain, Protect
Napisany poniżej artykuł dotyczy fundacji SCP. Jeśli chcesz odwiedzić polską wiki na temat fundacji SCP, kliknij.